Zarząd Stowarzyszenia:

 

Prezes - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

 

Wiceprezes - ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski

 

Sekretarz-skarbnik - ks. dr Czesław Bielec

 

Członek Zarządu - ks. prof. dr hab. Józef Krzywda

 

Członek Zarządu - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący – ks. dr Waldemar Gałązka

 

Członek - ks. dr Ireneusz Borawski

 

Członek - ks. dr Zbigniew Jaworski