Organizatorzy: 

 

  • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  • Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
  • Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego
  • Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie
  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

zapraszają 

 

na

III Międzynarodową Konferencję Naukową

pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

 

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA 
W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH
W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: 
POLSKA, SŁOWACJA, UKRAINA, NIEMCY

 

→ Program konferencji

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. 

KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; Collegium Jana Pawła II, sala c-1031

 

obrady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać
do dnia 10 maja 2019 r.

na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr tel. 81 445 37 42

 

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

pod patronatem honorowym 

Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka

DZIECKO W PRAWIE KANONICZNYM I POLSKIM

oraz

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

które odbędą się 12 stycznia 2019 roku (sobota)

KUL, Collegium Jana Pawła II, c-1031, Lublin, Al. Racławickie 14

 

→ program konferencji i Walnego Zebrania SAWP KUL

informacje na stronie Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

 

 

 

W dniach 14-22 października 2018 roku 

odbył się II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi»

pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”

(Częstochowa - Warszawa - Rzeszów - Lublin - Warszawa - Łódź - Warszawa - Częstochowa - Kraków)

 

***

 Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz 

 Fundacja „Myśląc Ojczyzna”

w dniu 17 października 2018 roku

zorganizowały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Sesję IV Kongresu pt. „Prawo a wartości w Europie”

pod patronatem honorowym 

Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

 

→ PROGRAM SESJI LUBELSKIEJ (PLAKAT)

szczegółowa relacja dostępna na stronie internetowej Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W 9. EDYCJI 

 

KURSU

PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA APLIKACJE PRAWNICZE W 2019 ROKU

ZAPROSZENIE

 

na Ogólnopolską Konferencję Naukową i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby

Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny

 

OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W NAUCZANIU I USTAWODAWSTWIE PAPIEŻA FRANCISZKA

 

Termin: 3-5 września 2018 r.

 Miejsce konferencji: Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

PROGRAM

Subcategories

Fundacja "Myśląc Ojczyzna"

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

zapraszają  na sesję lubelską pt. "Jan Paweł II – ustawodawca Kościoła powszechnego"
odbywającą się w ramach IV Międzynarodowego Kongresu Ruchu "Europa Christi"

zatytułowanego "Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia - Doktor Kościoła i Patron Europy"

Sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2020 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, c-1031
według załączonego programu

zaproszenie

 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w sesji lubelskiej Kongresu «Europa Christi»
do dnia 16 marca 2020 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub tel. 602 691 287