Dnia 18 stycznia 2020 r. 
w Collegium Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, c-1031) odbędzie się
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
"Stefan Kardynał Wyszyński - absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL"
  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

  → program

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 12 stycznia 2020 r.