Fundacja "Myśląc Ojczyzna"

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zapraszają na sesję lubelską

pt. "Kościół i państwo w służbie rodziny"

w ramach III Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi",

która odbędzie się w dniach 16-17 października 2019 r. w Lublinie.

W celach organizacyjnych zgłoszenia należy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10 października 2019 r.

Program