Organizatorzy: 

 

  • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
  • Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
  • Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego
  • Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie
  • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

zapraszają 

 

na

III Międzynarodową Konferencję Naukową

pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

 

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA 
W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH
W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: 
POLSKA, SŁOWACJA, UKRAINA, NIEMCY

 

→ Program konferencji

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. 

KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; Collegium Jana Pawła II, sala c-1031

 

obrady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać
do dnia 10 maja 2019 r.

na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr tel. 81 445 37 42