ZAPROSZENIE

 

na Ogólnopolską Konferencję Naukową i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby

Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny

 

OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W NAUCZANIU I USTAWODAWSTWIE PAPIEŻA FRANCISZKA

 

Termin: 3-5 września 2018 r.

 Miejsce konferencji: Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

PROGRAM

 

3 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

Przyjazd uczestników wieczorem

19.00 Kolacja

 

4 WRZEŚNIA (WTOREK)

9.00 Otwarcie Konferencji:

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Bp dr Jan Wątroba, Biskup Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny 

Bp dr Ryszard Kasyna, Przewodniczący Rady Prawnej KEP

 

SESJA I

Przewodniczący: Bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

9.30 Bp Jan Wątroba, Informacje dotyczące nowej instrukcji KEP poświęconej problematyce małżeństwa i rodziny

10.00 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL), Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, Nowy dekret KEP dotyczący przygotowania do małżeństwa

10.30. Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO, Nowe rozwiązania dotyczące ochrony i opieki nad małżeństwem i rodziną w prawie polskim

11.00 Dyskusja

11.30 Przerwa na kawę

 

SESJA II

Przewodniczący: Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej

11.45 Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), Brak rozeznania oceniającego (kan. 1095 n. 2). Czy norma jest wystarczająco rozpoznawana?

12.15 Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW), Fides et sacramentum. Wiara nupturienta a ważność małżeństwa

12.45 Dyskusja

13.15 Przerwa obiadowa

 

SESJA III

Przewodniczący: Bp Antoni Dziemianko, Sekretarz Generalny Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi,

Biskup Diecezji Pińskiej

15.00 Ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW, Kompetencje sędziego instruktora w nowym procesie małżeńskim

15.30 Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII), Rola adwokata w nowym procesie małżeńskim

16.00 Dyskusja

16.15 Przerwa

 

SESJA IV

Przewodniczący: Bp dr Stanisław Stefanek, Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej

16.30 Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII), Szczególne zobowiązania i zadania małżonków względem siebie w perspektywie Kościoła i Narodu

17.00 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ, Bonum coniugum: problem hermeneutyczny orzecznictwa kościelnego

17.30 Dyskusja

18.00 Msza św. koncelebrowana w Katedrze Rzeszowskiej pod przewodnictwem J.E. Bpa Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej

19.00 Kolacja

20.00 Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

20.30 Spotkanie towarzyskie

 

5 WRZEŚNIA (ŚRODA)

 

SESJA V

Przewodniczący: Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Kierownik Katedry 

Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

9.00. Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR, Ochrona tożsamości seksualnej osoby w prawie polskim i kanonicznym

9.30 Ks. dr Jan Słowiński (UAM), Transseksualizm a niezdolność do zawarcia małżeństwa

10.00 Dyskusja

10.30 Przerwa

SESJA VI

Przewodniczący: Bp Edward Białogłowski, Biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej

10.45 Ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. UKSW, Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa

11.15 Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII, Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim

11.45 Dyskusja

12.15 Zamknięcie konferencji

12.30 Obiad

 

Organizatorzy Konferencji proszą, aby uczestnicy:

zgłosili udział w niej do dnia 20 sierpnia 2018 r. na adres: ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR, tel. 603 844 210,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

w zgłoszeniu podali datę swojego przyjazdu i wyjazdu;

kapłani zabrali ze sobą stuły i alby.

 

Ponadto uczestnicy Zjazdu proszeni są o złożenie darowizny na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Sugerowana kwota 100 złotych. 

Wpłat można dokonywać na konto seminaryjne (Bank PEKAO S.A. I/O w Rzeszowie,

numer konta: 86 1240 1792 1111 0000 1973 5184 jako „Dar dla Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie”) lub po przyjeździe na konferencję.

Miejsce zakwaterowania uczestników Konferencji:

Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów (miejsce obrad)

Dom Diecezjalny „Tabor”, ul. Połonińska 25, 35-083 Rzeszów (zagwarantowany dojazd do miejsca obrad)

 

W imieniu Organizatorów

serdecznie zapraszamy

 

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezes SKP

Ks. dr Józef Kula, Oficjał Sądu Biskupiego w Rzeszowie

 Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR, kanclerz kurii diecezjalnej