Dnia 18 stycznia 2020 r. 
w Collegium Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, c-1031) odbędzie się
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
"Stefan Kardynał Wyszyński - absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL"
  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

  → program

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 12 stycznia 2020 r.

Fundacja "Myśląc Ojczyzna"

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zapraszają na sesję lubelską

pt. "Kościół i państwo w służbie rodziny"

w ramach III Międzynarodowego Kongresu "Europa Christi",

która odbędzie się w dniach 16-17 października 2019 r. w Lublinie.

W celach organizacyjnych zgłoszenia należy kierować na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 10 października 2019 r.

Program

 

 

 

 

Dnia 1 czerwca 2019 r. (sobota)

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

(Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14, sale: 202, 217, 219

 

odbędzie się

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego,

Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Program konferencji 

 

Organizatorzy:

 

 • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
 • Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

ZAPROSZENIE

 

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
i Ogólnopolską Konferencję Naukową

pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo
Metropolity Częstochowskiego

 

 OCHRONA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM

 

 

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich; Sąd Metropolitalny w Częstochowie;
Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

 

 

TERMIN: 8-10 września 2019 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej,
ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa

 

 

PROGRAM

Organizatorzy: 

 

 • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego
 • Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

 

zapraszają 

 

na

III Międzynarodową Konferencję Naukową

pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

 

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA 
W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH
W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: 
POLSKA, SŁOWACJA, UKRAINA, NIEMCY

 

→ Program konferencji

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. 

KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; Collegium Jana Pawła II, sala c-1031

 

obrady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski

 

Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać
do dnia 10 maja 2019 r.

na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub nr tel. 81 445 37 42