Autorzy, którzy przesyłają artykuły/sprawozdania do publikacji na łamach "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" proszeni są, aby wraz z afiliacją, podać swój numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), czyli numer identyfikujący naukowca.

 

W celu uzyskania numeru ORCID, Redakcja "Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" zachęca Autorów do bezpłatnej rejestracji dostępnej na stronie internetowej: https://orcid.org/register