"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" 

ISSN 1731-1438

 

Cel i zakres tematyczny:

"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" to rocznik wydawany przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Czasopismo w rejestrze dzienników i czasopism: "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 72/15) został wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1434.

 

*** 

© Copyright by:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

 

*** 

 

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Wydawca:

 Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.