Paweł Zając

RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej

Dnia 25 maja 2018 r., weszły w życie przepisy rozporządzenia Par­lamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­ne­go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE[1]. Po­wyższy akt normatywny wprowadził niejako rewolucję w postrzeganiu danych osobowych, przypominając, że prawo do ich ochrony jest jed­nym z praw człowieka.

Agnieszka Romanko*

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Poznań, 4 września 2017 roku

 

Dnia 4 września 2017 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchow­nym w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kano­ni­stów Pol­skich.

Paweł Banduła*

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Lublin, 26 maja 2018 roku

 

Dnia 26 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ko­deks Prawa Kano­nicznego w badaniach młodych naukowców”.

Igor Kilanowski

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”. Płock, 17 maja 2018 roku

 

Dnia 17 maja 2018 r., w 29. rocznicę przyjęcia przez Sejm PRL ustaw o gwarancji sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolic­kiego, w książęcym mieście Płocku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nau­kowa pt. „Konkordaty polskie – historia i teraźniejszość”.

 

Mirosław Sitarz  

 

Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Bruksela, 16 maja 2018 roku

 

Papież Jan Paweł II dnia 11 października 1988 r. na forum Parla­mentu Eu­ropejskiego powiedział: „misją Kościoła jest głoszenie zba­wienia w Chrystusie wszystkim ludziom, niezależnie od aktualnych warunków historycznych, gdyż to zadanie żadnych warunków wstęp­nych mieć nie może.

Paweł Banduła

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”. Lublin, 13 stycznia 2018 roku

Dnia 13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ja­na Paw­ła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”.