Mirosław Sitarz

Sytuacje nadzwyczajne mogą zaistnieć na urzędzie Biskupa Rzymu, biskupa diecezjalnego, proboszcza, rektora kościoła i kapelana. Powstaje problem, kto i w jaki sposób zarządza poszczególnymi jednostkami administracyjnymi Kościoła w sytuacjach nadzwyczajnych.

art23a

Dominik Dryja

Ś.P.
KS. ABP ZYGMUNT ZIMOWSKI
(1949-2016)
[1]

 

Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie, na terenie parafii Mędrzechów, w diecezji tarnowskiej. Jego rodzicami byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. Sakrament chrztu świętego otrzy­mał 8 maja 1949 r. w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie. W latach 1956-1963 uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Formację seminaryjną rozpoczął w 1967 r. Gdy rozpoczynał ostatni rok studiów seminaryjnych, Jerzy Ablewicz, biskup tarnowski, jako hasło roku formacji, wyznaczył słowa Chrystusa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Te słowa po latach stały się biskupim zawołaniem bp. Zimowskiego. Święcenia prezbiteratu przyjął 27 maja 1973 r. z rąk bp. J. Ablewicza. Mottem swej kapłańskiej posługi, zapisanym na obrazku prymicyjnym, ks. Zygmunt uczynił słowa: „Idę, Panie, aby Ci służyć w ubogich i cierpiących”.

Agnieszka Romanko*

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Włocławek, 6 września 2016 roku

 

Dnia 6 września 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.