Mirosław Sitarz

Sytuacje nadzwyczajne mogą zaistnieć na urzędzie Biskupa Rzymu, biskupa diecezjalnego, proboszcza, rektora kościoła i kapelana. Powstaje problem, kto i w jaki sposób zarządza poszczególnymi jednostkami administracyjnymi Kościoła w sytuacjach nadzwyczajnych.

Józef Krukowski

 
I. Wprowadzenie do problematyki
Na wstępie zostanie zwrócona uwagę na zjawisko administracji w Kościele i potrzebę uprawiania nauki kościelnego prawa administracyjnego.

111111111
art23a