M. Sitarz, M. Lewicka

Światowy kryzys ekonomiczny dotyka także instytucji kościelnych. W związku z tym należy zastanowić się nad funkcjonowaniem instytucji odpowiedzialnych za dobra doczesne Kościoła. Jednym z podmiotów, któremu prawodawca powierza odpowiedzialność za zarząd majątkiem diecezji jest diecezjalna rada ds. ekonomicznych. Dlatego też w niniejszym artykule zostanie ukazany aktualny stan recepcji przepisów prawa powszechnego ? zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.[1] dotyczących tego organu ? w partykularnym prawie polskim.

Józef Krukowski

30 kwietnia 2009 r.

Eminencje, Ekscelencje, Szanowni przedstawiciele władz państwowych, Magnificencjo, Wysoki Senacie Akademicki, Szanowni Goście, Drodzy Koledzy Profesorowie, Panie i Panowie!

atr 22